INCDBH STEFANESTI.RO

Descarca fisiere:

1. ACREDITARE
2.BREVETE
3. CARŢI ŞI BROŞURI


INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA STEFANESTI ARGES
VIROLOGIE

Domenii de competenţă
Laboratorul a fost acreditat RENAR în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005
(Certificat Nr. LI 590 / 17.12.2007) pentru analize
virologice la viţa de vie prin următoarele încercări
- teste serologice ELISA (cu variantele DAS, TAS, DAS-biotină);
- teste biologice (indexare prin altoire în uscat şi microaltoire in vitro);

Servicii

În scopul obţinerii unui material de înmulţire viticol de înaltă calitate, activitatea de service respectă legislaţia românească, armonizată cu cerinţele EU şi EPPO. Scopul activităţii de service este verificarea stării fitosanitare a viţei de vie la:
- materialul săditor destinat propriilor câmpuri şi pentru comercializare;
- creaţiile noi ale amelioratorilor (clone sau soiuri);
- materialul viticol din categoria biologică iniţial;
- plantaţiile de viţă de vie mamă pentru obţinerea plantelor în pepiniere.

ELISA este cea mai eficientă metodă pentru detectarea virusurilor la viţa de vie:
- v. scurtnodării + v. mozaicului arabisului (GFLV+ArMV);
- v. asociate răsucirii frunzei serotipurile 1,2,3 (GLRaV-1, GLRaV-2, GLRaV-3);
- virusul fleck (GFkV);
- virusul A (GVA)
Laboratorul desfăşoară şi activitate de cercetare privind:
 studii comparative in vivo şi in vitro ale viţei de vie sănătoase şi infectate cu virusuri;
 monitorizarea virusurilor/maladiilor virale /maladiilor de tip viral ale viţei de vie în plantaţiile reprezentative cu soiuri autohtone;
 experimente privind eliminarea virusurilor viţei de vie prin electroterapie şi chimioterapie comparativ cu termoterapia şi/sau cultura in vitro, ca metode clasice de devirozare;
 conducerea şi participarea la proiecte naţionale de cercetare.

Persoana de contact:

Dr. biochimist Elena –Cocuţa Buciumeanu e-mail: ebuciumeanu@yahoo.com
Dr. Ing. Ionela Cătălina Guţă e-mail: ionelacatalinaguta@yahoo.com

AMELIORARE

Domenii de competenţă:
1. Studiul soiurilor din sortimentul local, al varietatilor noi şi a celor introduse din sortimentul mondial, în scopul stabilirii valorii lor ameliorative precum si a capacităţii de adaptare în arealul de cultură viticolă.
2. Redresarea şi îmbunătăţirea patrimoniului productiv al plantaţiilor prin introducerea în cultură a noilor selecţii clonale capabile să valorifice cât mai eficient condiţiile locale de mediu.
3. Crearea de soiuri noi, pentru struguri de masă, de calitate superioară caracterizate prin potenţial ridicat de producţie, epoci de maturare diferite, adaptabilitate bună la condiţiile de mediu, rezistente la boli, ger şi dăunători.
Rezultate deosebite obţinute de laborator:
- activitatea de ameliorare şi selecţie pentru obţinerea de noi clone s-a concretizat prin omologarea a 10 noi clone, adaptate arealului nostru viticol:
Pinot noir 3 St, Sauvignon 111St, Cabernet Sauvignon 131 St., Fetească regală 7 St .Fet. Alba 97 St.,Fet.neagra 6 St.,Mt.Ottonel 16St., Aligote 63St., Chardonnay 15St., Perlette 10 Şt.;
- activitatea laborioasă de cercetare pentru crearea soiurilor noi prin hibridare sexuată dirijată s-a soldat cu obţinerea şi omologarea soiurilor Argessis şi Auriu de Ştefăneşti
- Soiul Argessis
- Soiul Auriu de Ştefăneşti
Servicii acordate viticultorilor şi unităţilor interesate în ameliorarea sortimentului varietal:
- recomandări privind introducerea în cultură a unor soiuri: Argessis, Muscat iantarnai, Augusta, Auriu de Stefănesti, Palava ş.a.);
- utilizarea soiurilor adecvate ca genitori pentru transmiterea în descendenţă a însuşirilor valoroase;
- sfaturi şi recomandări privind selecţia clonală (conservativă) la soiurile pentru struguri de masă şi vin.

Persoana de contact:

Dr. ing Camelia Popa e-mail: cameliapopa8@gmail.com

AGROTEHNOLOGIE SI PROTECTIA PLANTELOR

Domenii de competenţă
- refacerea ecologică a starii fizice si de nutritie a terenurilor viticole ocupate de monocultura in vederea replantarii;
- cartarea si bonitarea EWRS a buruienilor in plantatiile horticole;
- utilizarea îngrășămintelor organice, verzi, chimice cu macro- si microelemente în plantații horticole;
- aplicarea sistemului “minimum tillage” și “no tillage” în culturile horticole;
- combaterea bolilor și dăunătorilor prin aplicarea produselor fitosanitare;
- utilizarea diferitelor sisteme de mașini pentru lucrările solului, combaterea bolilor, dăunătorilor și burienilor, precum și recoltarea culturilor;
- constituirea unei surse suplimentare de material inițial G1 din soiurile și clonele românești de interes național
Servicii
Specialiștii laboratorului acordă asistență tehnică și consultanță privind utilizarea produselor fitosanitare pentru combatere a buruienilor, bolilor și dăunătorilor și pentru aplicarea diferitelor metode și sisteme de întreținere a solurilor în plantații horticole și cerealiere
Teme de cercetare în derulare:
1. Imbunatatirea bazei genetice de material initial liber de virusuri in vederea crearii materialului viticol certificat.
2. Reducerea impactului tehnologic si a presiunii de infectie a bolilor criptogamice ale vitei de vie determinate de lucrarile solului si tratamentele fitosanitare.
3. Izolarea si caracterizarea tulpinilor virulente de Agrobacterium sp. din podgoria Stefanesti-Arges.
4. Protejarea ecosistemelor si a biodiversitatii prin modalitati de reducere a emisiilor de gaze determinate de activitatile curente dintr-o unitate agricola.

Persoana de contact:

Dr. Ing. Radulescu Ion, radulescuion56@yahoo.com
Dr. Ing. Diana Vizitiu, vizitiud@yahoo.com

VITICULTURA - MENTENANTA COLECTIEI NATIONALE DE GERMOPLASMA VITICOLA

Domenii de competenţă:
- mentenanţa Colecţiei Naţionale de Germoplasmă Viticolă;
- premultiplicarea materialului viticol din categorii biologice superioare (Material Iniţial de înmulţire şi Bază) prin altoire şi înrădăcinare directă;
- testare biologică prin altoire pe indicatori lemnoşi pentru soiurile noi, clonele valoroase şi plantele mamă;
Servicii oferite de laborator:
- consultanţă privind starea fitosanitară a plantaţiilor viticole şi a materialului de înmulţire viticol;
- determinări privind fiziologia viţei de vie (fotosinteză, respiraţie, maturarea lemnului);
- selecţia conservativă negativă a viţelor din plantaţiile mamă;
- producere de plante de viţă de vie altoită şi/sau înrădăcinată din categorii biologice superioare destinate înfiinţării plantaţiilor mamă;
- livrare de material de înmulţire viticol (coarde altoi şi portaltoi);

Activitatea laboratorului se desfăşoară în cadrul contractelor de cercetare sau a colaborărilor cu alte instituţii de cercetare-dezvoltare. Răspundem prompt la comenzile clienţilor din ţară sau străinătate, interesaţi de serviciile oferite în domeniul viticulturii.

Personalul laboratorului :

Dr. ing. Ion TIŢA - CS I, inginer horticultor, tel./fax: 0248266814, e-mail: titaiion@yahoo.com
Dr. ing.Adriana BADULESCU-CS III, inginer horticultor, tel./fax: 0248266814, e-mail: cosadriana@yahoo.com

CHIMIA SI FIZIOLOGIA PLANTELOR HORTICOLE

Domenii de competenţă şi service:
Efectuăm analize pe material vegetal (lemn, frunze, fruct) constând în :
● determinarea conţinutului în apă liberă, legată şi totală;
● dozarea glucidelor totale (glucide solubile şi amidon) prin metoda spectrofotometrică ;
● dozarea spectrofotometrică a pigmenţilor clorofilieni şi carotenoizi;
● dozarea proteinei brute (metoda biuretului şi Lowry);
● dozarea spectrofotometrică (UV) a compuşilor fenolici;
determinarea conţinutului în antociani din struguri;
● verificarea viabilităţii mugurilor principali şi secundari la viţa de vie, în vederea stabilirii pierderilor de ochi, ca urmare a condiţiilor nefavorabile (temperaturi negative, umiditate excesivă).
Efectuăm analize pentru caracterizarea agrochimică a solului:
● aciditatea actuală (pH) prin metoda potenţiometrică;
● conţinutul în carbon organic (materia organică);
● conţinutul în azot mineral (N-NH4 şi N-NO3) prin metoda colorimetrică;
● fosforul (P) accesibil plantelor prin metoda colorimetrică;
● potasiul (K) şi sodiul (Na) prin metoda flamfotometrică;
● calcar (CaCO3) total şi activ;
Teme de cercetare:
● Tehnologii alternative de obţinere a materialului de plantare horticol destinat obtinerii productiilor ecologice
● Refacerea eco-biologică a stării fizice şi de nutriţie a terenurilor viticole ocupate de monocultură în vederea replantării
● Cercetări privind elaborarea unor metode biotehnologice de cultivare a ciupercilor
comestibile, în sisteme ecologice de producţie intensivă
● Alimente ecologice funcţionale obţinute prin fermentarea submersibilă controlată a subproduselor cerealiere sub acţiunea ciupercilor comestibile şi medicinale
● Realizarea colecţiei naţionale de germoplasmă clonală la viţa de vie şi omologarea unor elite

Persoana de contact:

Dr. chimist Carmen BEJAN ,e-mail: cabej2003@yahoo.fr

CHIMIA VINULUI

Domenii de competenţă
Laboratorul nostru funcţionează în localul Complexului de vinificaţie Ştefăneşti Argeş din anul 1971, ca laborator de cercetare şi producţie.
Laboratorul a fost dotat cu aparatură modernă specifică pentru analize de chimie analitică: cromatograf în strat subţire; cromatografie în fază gazoasă; cromatografie pe gel (analizor de aminoacizi); spectrofotometrie UV VIS; spectrometrie de absorbţie atomică; aparat de dozare rapidă a alcoolului şi acidităţii volatile din vin.
În anul 1992 prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 35 din 5.08.1992, a fost autorizat pentru atestarea calităţii mustului, vinului şi produselor alcoolice de origine viticolă şi pomicolă pentru judeţele: Arges, Dâmboviţa, Teleorman, Olt, Giurgiu şi Călăraşi.
Din februarie 2008 Laboratorul de Chimia Vinului este Acreditat RENAR după standardul de referinţă SR EN ISO/CEI 17025:2005.
Servicii
Laboratorul nostru oferă servicii potenţialilor clienţi pentru următoarele tipuri de determinări efectuate la vinuri, must, băuturi alcoolice, distilate şi ţuică:
- Determinarea concentraţiei alcoolice;
- Determinarea extractului sec total;
- Determinarea acidităţii totale şi volatile;
- Determinarea SO2 liber şi total;
- Determinarea zahărului reducător;
- Determinarea fierului şi a caracteristici lor cromatice
- Determinarea conţinutului în: alcool metilic, esteri, aldehide, furfurol, alcooli superiori, cupru, plumb.
Laboratorul de Chimia Vinului desfăşoară în paralel activităţi de cercetare în domeniul viticulturii şi microvinificării în scopul:
- omologării de noi soiuri pentru struguri de vin;
- perfecţionarea metodelor de vinificaţiei şi de obţinere a băuturilor alcoolice şi nealcoolice;
- izolarea şi identificarea compuşilor chimici cu importanţă nutriţională din vin şi must.

Persoana de contact:

Ing. Onache Anca – anca27il@yahoo.com

OBTINERE SI CONSERVARE A RESURSEI DE GERMOPLASMA

Domenii de competenţă
- Biotehnologii de devirozare şi regenerare la Vitis sp.;
- Conservarea pe termen mediu şi lung în condiţii in vitro şi ex vitro a resurselor genetice de viţă de vie şi a altor specii cu areale restrânse de răspândire şi/sau pe cale de dispariţie.
Servicii:
- de devirozare, multiplicare rapidă şi păstrare pe termen mediu şi lung la viţa de vie;
-Camera de creştere
-Biodepozitar
- de stabilire a tehnologiilor de regenerare in vitro a soiurilor şi clonelor noi de viţă de vie şi a altor specii cu areale restrânse de răspândire şi/sau pe cale de dispariţie.
Produse: - plante de viţă de vie regenerate prin cultură in vitro din categoria biologică Iniţial, în diferite stadii de dezvoltare (multiplicare, înrădăcinare şi aclimatizare).
-Faza de multiplicare
-Faza de înrădăcinare
-Faza de aclimatizarex
- plante regenerate prin cultură in vitro din diferite specii de pteridofite cu areale restrânse de răspândire şi/ sau pe cale de dispariţie.
Dacă doriţi să protejaţi şi să multiplicaţi cele mai valoroase selecţii clonale de Vitis sp. (soiuri noi sau din plantaţii vechi) sau specii de pteridofite nu ezitaţi să ne contactaţi.

Persoana de contact:

Dr.ing. Emilia Vişoiu – e-mail:visoiu_e@yahoo.com

INMULTIRE IN VITRO A SPECIILOR HORTICOLE

Laboratorul face parte din departamentul de cercetare al INCDBH Ştefăneşti Argeş, având ca obiectiv principal de activitate perfectionarea tehnologiilor alternative de înmulţire la plantele horticole. În paralel laboratorul încearcă să satisfacă cerinţele si necesităţile producătorilor privaţi şi de stat din zona judeţului Argeş.
Domenii de competenţă:
- regenerarea in vitro din ţesuturi meristematice la plantele horticole în scopul obţinerii materialului horticol sănătos;
- utilizarea acelor tehnologii de cultură in vitro care asigurară uniformitatea genetică a materialului horticol;
- testarea, verificarea şi brevetarea de noi medii de cultură a căror compoziţie să asigure valorificarea potenţialului regenerativ al speciilor vegetale.

Servicii oferite
- realizează cercetări pentru stabilirea unor tehnologii de multiplicare in vitro la specii horticole şi dendrologice care au randamente scăzute, sau care nu se pot înmulţi prin la înmulţirea clasică;
- produce plante in vitro din speciile pentru care s-au pus la punct tehnologii de multiplicare;
- produce butaşi la majoritatea speciile horticole şi dendrologice;
Specii a căror tehnologie de înmulţire in vitro a fost stabilită în cadrul laboratorului nostru:

Trandafir (Rosa sp.); Gardenia (Gardenia jasminoides);
Gypsophila (Gypsophila paniculata); Drosera (Drosera rotundifolia);
Lavandă (Lavandula angustifolia); Sequoia (Sequoia sempervirens);
Căpşun (Fragaria sp.); Anghinare (Cynara scolimus);
Violetă (Saintpaulia ionantha); Albizzia (Albizzia julibrissin);
Gloxinia (Gloxinia hybrida); Magnolia (Magnolia soulangiana).
Lisianthus (Eustoma grandiflora); Petunia (Petunia sp.);
Mur (Rubus nigra);

Pentru mai multe detalii va rugam contactati-ne:

Drd.ing Tudor Radu Cristinel Mihai –Coordonator Laborator
E-mail mihai_radutudor@yahoo.co.uk
Dr.biolog Radomir Ana-Maria – Cercetător
E-mail radomir.anamaria@yahoo.com


GENETICA SI BIOLOGIE MOLECULARA

Domenii de competenţă
- biotehnologii de regenerare in vitro a plantelor din ţesuturi somatice;
- tehnici de genetică moleculară cu aplicaţii în selecţia asistată de markeri la speciile horticole.
Efectuează cercetări pe material vegetal pentru:
- inducerea proceselor de regenerare in vitro prin embriogeneză somatică, organogeneză indirectă şi /sau indirectă în scopul obţinerii şi selecţiei de somaclone;
- utilizarea markerilor genetici pentru determinarea gradului de similaritate / sau variabilitate între plantele aparţinând aceleaşi specii, obţinute din acelaşi tip de explant / sau din explante diferite, prin aceeaşi model de regenerare / sau modele diferite de regenerare;
- verificarea identitatii, a uniformitatii si stabilitatii genetice a soiurilor existente in colectia nationala de germoplasma viticola;
- identificarea soiurilor si varietăţilor vegetale prin metode moleculare (RAPD, SSR) si stabilirea amprentei lor genetice (numarul, marimea alelelor si identificarea secventelor specifice pentru fiecare genotip analizat);

Servicii
 Determinări calitative ale ADN din material vegetal şi produse procesate din soia şi porumb pentru stabilirea statutului de modificat / nemodificat genetic
 Determinări cantitative ale ADN pentru cuantificare a evenimentelor de modificare genetică la soia (MON40-3-2) şi porumb (MON810)

Proiecte de cercetare in derulare:
 MODERNIZING AGRICULTURAL KNOWLEDGE & INFORMATION SYSTEM (MAKIS) Development of high quality, authentic planting materials for horticultural, vegetable and ornamental crops, and the establishment of non-GMO plant and food products of plant origin certification capacity.
 COST Action FA1003: "East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for Breeding

Persoane de contact:

Dr. biolog Carmen Florentina Popescu - carm3n_popescu@yahoo.com
Dr. biolog Raluca Nicoleta Gheorghe - gheorghe_raluca2004@yahoo.com