Refacerea stării fizice și de nutriție a terenurilor viticole ocupate de monocultură în vederea replantării